Pengakuan Iman

Aku percaya kepada Allah,
   Bapa Yang Mahakuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus,
   AnakNya yang Tunggal Tuhan kita,
   yang dikandung dari pada Roh Kudus,
   lahir dari anak dara Maria,
   yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
   disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
   Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
   naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa Yang Mahakuasa,
   dan dari sana Ia akan datang
   untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus.
   Gereja Yang Kudus dan Am;
   persekutuan orang kudus;
   pengampunan dosa;
   kebangkitan daging;
   dan hidup yang kekal.
Amin.