Pengkhotbah

Perikop
Ulangan 11:13-15

Ringkasan Khotbah

“Kasihilah Tuhan, Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu”.

“Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”.

Adakah kita beribadah kepada Tuhan dengan kasih yang dalam, apakah kita melayaniNya karena kita sangat mengasihiNya?

Perhatikan ayat 14, Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Setiap orang dalam hidupnya ingin mengumpulkan sesuatu, ada orang yang ingin maju, bekerja berusaha untuk mengumpulkan harta yang berlimpah, dan ia akan bersukacita. Gereja juga ingin mengumpulkan sesuatu, (ayat 13-15) adalah kunci/rahasia bagaimana Gereja dapat bertumbuh maju.

Kita melihat perbedaan Mesir dan Tanah Perjanjian: – Kehidupan Mesir, ada sungai Nil yang dapat digunakan untuk persawahan, pengairan tanah yang menghasikan kesuburan. – Berbeda dengan Mesir, Tanah Perjanjian yang berbukit dan lembah bergantung dari turunnya hujan dan ini menjadikan ketergantungan dan pengharapan kepada Tuhan yang membawa umatNya ketanah yang berlimpah susu dan madunya.

Tuhan berjanji akan menurunkan hujan pada waktunya jika sungguh sungguh taat. Hujan melambangkan berkat, Ia akan mencurahkan berkat dan kita akan dapat mengumpulkan gandum. Gandum berbicara mengenai anak Kerajaan yaitu orang orang percaya. Gereja membutuhkan hujan berkat dari Tuhan. Bagaimana hujan berkat bisa turun sehingga kita dapat mengumpulkan jiwa jiwa yang terhilang? Bukan sesuatu hal yang sulit yang Tuhan minta, Ia sangat merindukan kesetiaan kita mengasihiNya dengan segenap hati. Hal yang paling penting dalam hidup ini, bukan apa yang telah kita lakukan melainkan seberapa besar kasih kita dalam melayaniNya. Alkitab mengajarkan:(1) Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati.(2) Kita mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Tuhan memanggil kita bukan sebagai hamba tetapi Tuhan memanggil kita sebagai kekasih/mempelai. Tuhan Yesus berkata kepada murid muridNya,”‘Bibir mereka memuji tetapi hati mereka lain”.

Kita beribadah kepada Allah Yang Maha Tahu yang menguji hati kita. Tuhan melihat mereka yang datang beribadah dengan sungguh sungguh atau sekedar basa basi dan Ia tahu mereka yang dengan hati tulus datang menyembahNya. Setiap tahun pada tgl 14 Pebruari kita merayakan hari Cinta kasih (Valentine day), seberapa mahal pasti kita akan memberikan sesuatu kepada kekasih kita. Bagaimana kita menyatakan cinta kepadaTuhan ? Kita perlu meluangkan waktu untuk berziarah ke Tanah Perjanjian (Zakaria 14:16-17, apabila kaum kaum dibumi datang sujud menyembah Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan hujan). Kita akan mengumpulkan gandum dan anggur. Kita harus berdoa untuk kesejahteraan Israel. Ada 2 tokoh yang begitu mengasihi Tuhan:- Daniel (Daniel 6:6-11) yang memiliki ketaatan dan kesetiaan yang luar biasa kepada Tuhan.- Daud menjadi raja, seorang pemazmur tujuh kali dalam sehari selalu memuji Tuhan. Kalau Tuhan sanggup memberkati Daniel dan Daud, Ia juga sanggup memnerkati kita. Tetaplah percaya dan berharap kepadaNya tidak boleh berhenti mengasihi Dia, selalu sujud menyembahNya dan Tuhan akan menurunkan hujan.